De Hazelaar staat voor stevige wortels in een veranderende wereld

Onze school groeit mee met de veranderende wereld. Jezelf leren kennen is essentieel om later je weg te vinden in de veranderende wereld. Onze kinderen krijgen hiervoor veel oefenkansen om te groeien.  Hoe doen we dat?Stilstaan bij wat er leeft zorgt voor vooruitgaan...

Samen thuis in campus De Hazelaar

   Met onze kinderen trekken we regelmatig de stad in om te ontdekken, ervaren, beleven & leren.  We brengen het leven van buiten mee naar binnen. We zoeken naar win-win situaties en samenwerkingen die onze kinderen ten goede komen: Kind & Taal, de...

Liefde en Bezieling in een Katholieke basisschool

In de katholieke dialoogschool zijn mens en wereld tegelijk gave en opgave Als katholieke dialoogschool werken we vanuit de grondervaring dat mens en wereld tegelijk gave en opgave zijn. Gevat in een netwerk van relaties met medemensen, de samenleving en de wereld, is...

Wij geloven in jouw groeikracht

Samen met ouders en leerkrachten een warm en veilig klimaat bieden met een duidelijke structuur voor het kind om zich te ontplooien en competenties verder te ontwikkelen. Zorg voor het Kind Met heel het schoolteam streven wij ernaar om een warm klimaat te scheppen...

Omdat leren gelukkig maakt

Leren, wat is dat eigenlijk? Er  is  een  grote  kans  dat  je  antwoord  op  die  vraag vooral verwijst naar leren zoals je dat in het onderwijs hebt leren kennen. Dat demonstreert  al  direct  een  belangrijk  inzicht:  wat  leren  voor  je  betekent  heb je in je...