Bericht uit klas visie

 

  •  Met onze kinderen trekken we regelmatig de stad in om te ontdekken, ervaren, beleven & leren.
  •  We brengen het leven van buiten mee naar binnen. We zoeken naar win-win situaties en samenwerkingen die onze kinderen ten goede komen: Kind & Taal, de Babbeldoos, UCLL opleiding kleuteronderwijs, Huis van het Kind, het Nieuwstedelijk, musea, het CKG, andere scholen, …