Bericht uit klas visie

In de katholieke dialoogschool zijn mens en wereld tegelijk gave en opgave

Als katholieke dialoogschool werken we vanuit de grondervaring dat mens en wereld tegelijk gave en opgave zijn. Gevat in een netwerk van relaties met medemensen, de samenleving en de wereld, is menselijke vrijheid een gekregen vrijheid, die oproept tot verantwoordelijkheid. In het vertrouwen dat het diepste mysterie van de werkelijkheid de liefde is, neemt onze school deze liefde – zoals de Bijbel verhaalt en Jezus die voortleeft – als richtsnoer voor opvoeden, leven en samenleven.

De katholieke dialoogschool nodigt iedereen uit tot dialoog

Vanuit dit mens- en wereldbeeld nodigen we in deze tijd van levensbeschouwelijk-religieuze veelheid iedereen uit om in dialoog met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn. Hiertoe brengen we christenen, moslims, joden, andersgelovigen, niet-gelovige humanisten samen met alle anderen die betekenis willen vinden in leven en samenleven. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na te denken, en te verdiepen. Vanuit onze opdracht brengen we zelf in woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in dit gesprek binnen. Vanuit de traditie waarin we staan en in gesprek met onze omgeving, willen we een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit en verschil.