Algemeen bericht

Onze school verdiende deze verkeersmedaille als bekroning
wegens de inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.
Proficiat en dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben!

Nieuws uit onze klassen