Algemeen bericht

Onder de middagpauze kunnen de kinderen
wedstrijdjes schaken in de klas van juf Sylvia.

Nieuws uit onze klassen