Algemeen bericht

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de
schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit
zelden of nooit. Daarom hebben wij op om * 5 oktober, de de Internationale
dag van de Leerkracht, de schoolbel eens extra laten luiden*. Zo laten we
de wereld horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed,
kwaliteitsvol onderwijs.

Nieuws uit onze klassen