Nieuws

Kleuters van 5 jaar moeten meer aanwezig zijn op school dan vroeger om te mogen overstappen naar het lager onderwijs.
Ze moeten nu 250 halve dagen op school aanwezig zijn, waar dit vroeger 220 halve dagen waren.
Voor kleuters die minder aanwezig waren, beslist de klassenraad of ze alsnog mogen overgaan naar de lagere school.

Bron: vrtnws.be

Nieuws